TAO-TÁMOGATÁS

Jégkorong 2018.09.09.
TAO-TÁMOGATÁS AZ UTÁNPÓTLÁSNAK!

TAO-TÁMOGATÁS

A magyar parlament által 2011. június 27-én elfogadásra került a 2011. évi LXXXII. Törvény a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról; melynek kulcsfontosságú része a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény módosítása, mely lehetővé teszi öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig.

 • társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével.
 • július 1-jén a Magyar Közlönyben megjelent a társasági adókedvezmények részleteit szabályozó 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet és a 39/2011 (VI.30.) NEFMI rendelet.

 

KI ADHAT TÁMOGATÁST? (TÁMOGATÓK KÖRE)

 • minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás (kivéve az állami tulajdonú Tao-alanyt).

 

MILYEN FORMÁBAN ADHATÓ A TÁMOGATÁST? (TÁMOGATÁS FORMÁJA)

 • visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott eszköz (könyvértéken), nyújtott szolgáltatás (bekerülési értéken).
 • a támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül- nem növeli meg a társasági adó alapját.

 

KIKNEK ADHATÓ A TÁMOGATÁS? (KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE)

 • a látvány-csapatsport országos szakszövetségei,
 • a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezetek- köztük a szakszövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezetek, (KSI SE JÉGKORONG SZAKOSZTÁLY)
 • a látvány-csapatsport országos szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,
 • felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását végző amatőr egyesületek,
 • a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,
 • a sport stratégiai fejlesztését szolgáló sportköztestület (MOB).

 

MIRE ADHATÓ A TÁMOGATÁS?

 • utánpótlás-nevelési feladatok ellátására;
 • versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására;
 • személyi jellegfű ráfordításokra;
 • tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények, teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést;
 • képzéssel összefüggő feladatokra.

 

MILYEN MÉRTÉKBEN HASZNÁLHATÓ FEL A TÁMOGATÁS AZ EGYES TERÜLETEKEN?

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő:

 • utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,
 • tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimális támogatásként nyújtható),
 • tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,
 • tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak
 • általános képzés esetén 60%-át,
 • szakképzés esetén 25%-át.

 

 A TÁMOGATÁS ELŐNYEI:

 • A vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából.
 • A csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet.
 • Adókedvezmény vehető igénybe, hiszen a felajánlott összeg mértékével csökkenthető a   támogatást adó cég adóalapja.

 

Vagyis kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:

 • a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot);
 • a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból levonható a támogatás teljes összege.

 

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

 

LÉPÉSEK: (HOGYAN ADHATÓ A TÁMOGATÁS?)

1. lépés: a támogatásra jogosult szervezet sportfejlesztési programját a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv jóváhagyja

2. lépés a jóváhagyott programban szereplő területekre a támogatásra jogosult támogatókat keres, s az őt támogatni kívánó vállalkozással támogatási jogviszonyt létesítve támogatási kérelmet nyújt be.

3. lépés a sportági szakszövetség vagy a sportigazgatási szerv a kérelmet jóváhagyva kiállítja a támogatási igazolást, s elküldi mindkét félnek.

4. lépés támogatási igazolás birtokában a Támogató a támogatás összegét átutalja a Támogatott bankszámlájára.

5. lépés a Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31.-ig át is utalja.

Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

 Forrás: Internet, honlap.hu

 

Fotók
Videók

Ajánló

Hagyományainkhoz híven idén is szülő - gyerek mérkőzéssel búcsúztattuk az évet minden korosztályban
A KSI jégkorong-szakosztálya birtokba vette a Millenárison felállított jégpályát.
Balogh Tibort szakosztály vezetőnket,, Hudák Gábort, Losonci Györgyöt és Pék Györgyöt a Roland Divatház Négy Nemzet Torna magyar–olasz mérkőzése előtt köszöntötték.
Október eleje óta zajlanak a jégkorong mérkőzések az U12-es korosztályban, "B" csapatunk ezúttal gyergyószentmiklósi ellenfelével küzdött meg
A mai nap véget ért a nyári hoki tábor az U8-U10 korosztályos gyerekek számára